120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120. 20% liczby 36 to tyle samo, co 40% liczby 18

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

\(120\%\) liczby \(180\) to tyle samo, co \(180\%\) liczby \(120\).
\(20\%\) liczby \(36\) to tyle samo, co \(40\%\) liczby \(18\).
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
\(120\%\) możemy zamienić na ułamek dziesiętny \(1,2\). Analogicznie \(180\%\) możemy zamienić na ułamek dziesiętny \(1,8\). W związku z tym:
\(120\%\) liczby \(180\) jest równe \(1,2\cdot180=216\)
\(180\%\) liczby \(120\) jest równe \(1,8\cdot120=216\)

Wyszły nam jednakowe wyniki, zatem pierwsze zdanie jest prawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
\(20\%\) możemy zamienić na ułamek dziesiętny \(0,2\). Analogicznie \(40\%\) możemy zamienić na ułamek dziesiętny \(0,4\). W związku z tym:
\(20\%\) liczby \(36\) jest równe \(0,2\cdot36=7,2\)
\(40\%\) liczby \(18\) jest równe \(0,4\cdot18=7,2\)

Wyszły nam jednakowe wyniki, zatem drugie zdanie jest prawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments